Makelaars in de regio Sittard-Geleen als vertegenwoordiger

Hoe zit het met de verschillende vormen van vertegenwoordiging in vastgoed transacties waarbij een makelaar betrokken is? Het kan voorkomen dat makelaars worden ingeschakeld om de opdrachtgever te vertegenwoordigen en namens hem of haar rechtshandelingen te verrichten. 

De belangen kunnen natuurlijk groot zijn wanneer het gaat om de aankoop of verkoop van onroerende zaken. Het is dan ook belangrijk om je vooraf af te vragen via welke juridische weg je deze verantwoordelijkheden wilt laten uitvoeren.

Vertegenwoordiging kan indirect of middellijk zijn. In dat geval verricht de vertegenwoordiger in eigen naam rechtshandelingen, maar voor rekening van zijn of haar opdrachtgever. Daardoor worden de gevolgen van die rechtshandelingen dus niet meer toegerekend aan de opdrachtgever.

Volmacht

Een volmacht geeft de bevoegdheid om in naam van de volmachtgever rechtshandelingen te verrichten. In dat geval is er dan ook sprake van directe of onmiddellijke vertegenwoordiging. Er wordt gehandeld in naam van de volmachtgever. Dit is een bevoegdheid en dus geen opgelegde last.

Voor partijen is het natuurlijk belangrijk dat kenbaar is dat er sprake is van een volmacht. Zowel voor de vertegenwoordiger en de vertegenwoordigde moet de inhoud van de volmacht duidelijk zijn.

Een voorbeeld van het gebruik van een volmacht in de makelaardij kan zijn dat de afwezigheid opdrachtgever afwezig is, bijvoorbeeld wegens een verblijf in het buitenland, Hij of zij kan dan een makelaar machtigen (de gevolmachtigde) en zich daardoor laten vertegenwoordigen.

De makelaar moet ervoor zorgen dat de acties die hij onderneemt binnen de volmacht vallen. Wanneer hij buiten de volmacht zou handelen kan dat gevolgen voor hem hebben. Het kan namelijk aansprakelijkheid voor ontstane schade opleveren. 

Stel bijvoorbeeld dat de makelaar een volmacht heeft met als doel om voor zijn opdrachtgever een geschikte woning te vinden en aan te kopen. Zaken zoals de gewenste grootte van de aan te kopen woning, de plaats, de ligging en de prijs zijn duidelijk. Verder is afgesproken dat de maximale aankoopprijs € 340.000,- bedraagt.

De makelaar mag dus niet meer bieden dan dat bedrag. Als de makelaar een geschikte woning vindt, maar tijdens de onderhandelingen akkoord gaat met een aankoopprijs van € 350.000,- k.k. heeft dat tot gevolg dat hij daarmee buiten zijn volmacht is getreden.

De verkoper mag ervan uitgaan dat de makelaar handelde binnen zijn volmacht. Hij of zij mag dus uitgaan van de geboden prijs van € 350.000,-. Het gevolg is dat de opdrachtgever gehouden is aan de prijs van € 385.000,-, 

Nu kan de opdrachtgever de makelaar aansprakelijk stellen voor het verschil van de uiteindelijk geboden prijs en de maximale prijs die in de volmacht is overeengekomen. 

Lastgeving

Via een zogenoemde lastgeving kan de bevoegdheid en ook de verplichting gegeven worden om rechtshandelingen te verrichten. Dit kan in eigen naam zijn, maar ook op naam van de opdrachtgever. Let op het woord verplichting. 

Op zoek naar een makelaar Sittard Geleen