Author Archives: Roy Collins

De complexe materie van het arbeidsrecht

Als onderdeel van het sociaal recht regelt het arbeidsrecht de verhoudingen tussen werkgever en werknemer. Dit kan zowel individueel als collectief zijn. Onder werknemers verstaan we iedereen die door middel van een contract of overeenkomst werkzaamheden uitvoert voor en onder het gezag van een werkgever. Zowel in de privésector, de openbare sector als de uitzendsector vinden we deze verhoudingen, die dus allen onder deze rechtstak komen te vallen.

Bevoegdheidsdomeinen

Zowel werknemers als werkgevers hebben rechten en plichten die ze naar elkaar toe moeten respecteren. Zo kan een werkgever niet zomaar eender welke beslissing nemen ten opzichte van zijn werknemers zonder daarbij de wettelijke bepalingen in acht te nemen, anderzijds kan ook een werknemer zich niet zomaar bepaalde rechten toekennen of aan bepaalde plichten verzaken ten opzichte van zijn werkgever.

Een belangrijk domein is dus dat van de arbeidsovereenkomsten, CAO’s en arbeidsvoorwaardenregelingen. Deze moeten allen volgens de wettelijke bepalingen onderhandeld en vastgelegd worden en dit in samenspraak met alle betrokken partijen. Eenvoudigweg zou moeten kunnen worden verondersteld dat in deze documenten alles vervat is aangaande rechten en plichten en de gevolgen bij niet naleving. Wanneer u op zoek bent naar een arbeidsrecht advocaat om dit soort juridische documenten te checken, kijk dan op arbeidsrechtadvocaat.org | Maastricht voor een overzicht.

Denk hierbij maar aan wat er zowel van werknemers als werkgever wordt verwacht, wat daar van beide kanten tegenover staat, wat de bepalingen zijn bij stopzetting van de overeenkomst en dergelijke meer. Hoewel dit eenvoudig lijkt, zal in de praktijk toch wel op zaken gebotst worden die hierin niet vervat zijn, die voor interpretatie vatbaar zijn of die niet stroken met de wetgeving terzake. In dit geval zal het recht gelden en hier specifiek de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

Aanvang van een arbeidsovereenkomst, pensioenregelingen, ontslagregelingen, zaken van ongelijke behandeling, loonvoorwaarden, verlofregelingen, wederzijdse rechten en plichten,… het zijn allemaal zaken die anders dan vaak gedacht wordt onderhevig zijn aan de wet en waar dus niet licht mag overgegaan worden om een strijd met advocaten voor een rechtbank te vermijden.

Bijstand van een advocaat arbeidsrecht

Hoewel één en ander wettelijk vastgelegd werd, kan toch discussie ontstaan en kan het voorvallen dat partijen onderling niet meer tot een akkoord komen. In dat geval is het raadzaam een advocaat te raadplegen die de zaken objectief en vanop afstand kan bekijken. Hij bekijkt in eerste instantie de zaak zonder emotionele betrokkenheid en gaat na welke wettelijke bepalingen betrokken en eventueel overtreden zijn. Vaak zal eerste een vorm van bemiddeling opgestart worden.

Hierbij wordt gekeken of toch nog tot een oplossing kan worden gekomen waarin alle partijen zich kunnen vinden. Zowel een werknemer als een werkgever kan beroep doen op een advocaat hiervoor: advocaatarbeidsrecht.org. Lukt een bemiddeling niet meer omdat de zaak te complex is of al te ver geëscaleerd, dan zal een arbeidsrechter uiteindelijk een oordeel vellen dat bindend is en waar partijen niet omheen kunnen. Advocaten staan hierin zowel werkgevers als werknemers bij om erover te waken dat eenieders rechten gerespecteerd worden.

Uitvaartverzekeringen vergelijken en afsluiten

Het kan erg angstig zijn om aan je eigen dood te moeten denken. Maar dit is nou eenmaal een feit. Vroeg of laat zul je oog in oog komen met de dood. Als een goed familielid is het slim om vooraf te denken aan de kosten van een begrafenis waarmee je nabestaanden in aanraking komen. De beste manier is om een uitvaartverzekering af te sluiten. Een uitvaartverzekering betaalt onder andere voor de uitvaartdienst, het kerkhof, de bloemen, de lijkwagen, en de grafsteen. Per pakket verschilt de inhoud van de verzekering. Sommige verzekeringen hebben pakketten zoals het betalen van de openstaande schulden. Met het kiezen van extra pakketten kun je dus buiten de uitvaartkosten ook de schulden laten aflossen. Via https://uitvaartverzekering-vergelijken.org/ kun je een overzicht van deze pakketten vinden.

Meestal heb je geen idee over hoe je eigen begrafenis eruit moet zien. Het komt vooral omdat je hier niet aan zit te denken en ook omdat je er op dat moment geen mening over zal kunnen geven. Het zal zeer attent wezen voor je nabestaanden omdat jij het van tevoren hebt gepland, en dit niet hebt nagelaten aan je nabestaanden die op dat moment om jou aan het rouwen zijn. Het zal al pijnlijk genoeg zijn voor de familieleden die rouwen om hun geliefde. Met een uitvaartverzekering zorg je er uiteraard voor dat zij niet hoeven te denken aan de begrafenisceremonie.

Attente personen zorgen ervoor dat zij vooraf alle benodigdheden voor mekaar krijgen. Dit willen ze liever niet over laten aan de nabestaanden. Meestal laten mensen die bezig waren met de keuzes van het begrafenisceremonie aan de agents weten dat het vrij eenvoudig was dan gedacht. In het begin kan het allemaal lastig klinken omdat het uiteindelijk over je eigen begrafenis gaat. Maar dit verdwijnt snel. Meeste mensen die vooraf alle benodigdheden plannen en niets aan hun verdrietige nabestaanden overlaten, geven door dat ze gemoedsrust hebben. De reden is omdat ze inzien hoe moeilijk het voor de familieleden kan zijn om tijdens de rouwperiode te moeten denken aan de begrafenis organisatie. Agents weten hoe gevoelig het voor jou kan zijn om aan je eigen begrafenis organisatie te moeten denken. Daarom zijn de agents ook begripvol en behulpzaam tijdens het maken de keuzes.

De meeste uitvaartverzekeringen pakketten bevatten inhoudelijk een rechtstreekse betaling. Om de familieleden een rustige rouwperiode toe te kennen wordt dit rechtstreeks geregeld. De nabestaanden zullen hier liever ook niet aan willen denken tijdens de rouwperiode. Ook zijn de uitvaartondernemingen bekend met dit proces. Op deze manier kunnen ook zij de geliefden van de overledene vredig laten rouwen. Een uitvaart organiseren is aardig duur. Meestal denken mensen dat een crematie een optie zal kunnen zijn voor de hoge kosten, maar een crematie zal ook niet veel voordeliger uitkomen. En ook dit zal weer de zelfde last op de schouders van de nabestaanden achterlaten. 

Tot slot is het een feit dat je niet aan je eigen dood en je begrafenisceremonie wilt denken. Maar het is ook een feit dat je op deze manier je nabestaanden een rustige rouwperiode achterlaat. Het enige wat moet doen is zo snel mogelijk een uitvaartverzekering afsluiten. De kosten hiervan is minder dan meeste mensen denken. Op internet kun je op zoek naar de juiste uitvaartverzekering en de pakketten die het meeste bij jou passen. Zoek als je dat wilt een ervaren tussenpersoon om je te helpen met het kiezen van de meest passende begrafenisverzekering.