Featured post

Zoek de beste rechtsbijstand voor je schadeclaim

Bij letselschade is het erg belangrijk om op zoek te gaan naar de meest ervaren en professionele advocaat die door zijn of haar vaardigheden een sterke zaak voor u zal maken. Hierdoor worden de kansen om een ​​zaak te winnen inzichtelijk en kunt u het soort vergoeding krijgen dat u verdient.

Allereerst is het belangrijk om een ​​concurrerende letselschadeadvocaat te vinden die de omvang van de schade nauwkeurig zal inschatten en vervolgens het bedrag van de vereiste vergoeding zal berekenen. Afhankelijk van de mate van letsel en de gevolgen daarvan, start een advocaat de zaak vervolgens. In dit zoekproces kunt u ook soms gratis advies inwinnen dat bij veel advocaten beschikbaar is, u kunt dan bepalen of dit de advocaat of jurist is die u voor uw zaak wilt inhuren.

U kunt ook online zoeken naar potentiële advocaten; dit kan helpen bij het versterken van uw zaak, aangezien u zo ook veel handige informatie kunt vinden. Er zijn verschillende directory’s online die een lijst van bekwame advocaten bevatten. U kunt soms ook de gebruikersrecensies en de geschiedenis van een bepaalde advocaat lezen. Dit zal u wellicht helpen bij het kiezen van de beste letselschade advocaat.

Letselschadeadvocaten hebben doorgaans ruime kennis van verschillende rechtsgebieden, maar specialiseren zich in de onrechtmatige daad. Het recht inzake onrechtmatige daad richt zich op de fouten van civielrechtelijke acties en verkeerde handelingen die onderling verband houden. Goede advocaten doen hun uiterste best om de zaak op te lossen en de cliënten te behoeden voor de kosten en tijdverspilling bij gerechtelijke procedures.

Een andere belangrijke inspanning van een specialist is dat ze hun best doen om de zaak efficiënt oplossen. Het is ook de verantwoordelijkheid van de cliënt om verstandig te handelen en het advies van de advocaat serieus te nemen. Samen kan de zaak vaak beter tot een succes gemaakt worden. Het belangrijkste is om zoveel mogelijk geld en tijd te besparen en een potentiële zaak zo goed mogelijk te onderbouwen.

Het is namelijk erg belangrijk om een ​​sterke rechtszaak aan te spannen wanneer het zover komt. Uw standpunt moet zo duidelijk en vastberaden mogelijk gemaakt worden. Nadat u een ervaren jurist heeft ingehuurd, kunt u zich concentreren op het verbeteren van uw gezondheid. Dit bespaart u veel van de stress en druk van andere partijen zoals verzekeraars, indien deze betrokken zijn.

Zorg dat u uw eisen geordend heeft en daar stevig aan vast blijft houden, als u volgens de wet gelijk hebt. Dit kan vaak effectiever worden gedaan als u een letselschadeadvocaat heeft ingehuurd. Deze zijn ervaren en weten een hoe ze een goede of in ieder geval een bevredigende vergoeding kunnen regelen. Veel mensen huren geen advocaat in vanwege hun honorarium.

Echter, als u een advocaat Amsterdam inhuurt en uw zaak laat behandelen, krijgt u waarschijnlijk meer dan u zou krijgen als u het alleen te doen. Ook om een goed beeld te krijgen van de kansen of het gebrek daaraan is het zeker aan te raden een specialist in te schakelen. Het is dus verstandig om de zaak te bepleiten met de steun van een ervaren expert in plaats van alleen waarbij u waarschijnlijk onder druk zal komen van de andere partij en hun rechtsbijstand.

Wanneer u door een ongeval (bijvoorbeeld een verkeers- of  bedrijfsongeval) gewond raakt, dan is er sprake van letsel. Wanneer u daarna schade lijdt en dus door het ongeval kosten maakt, lijdt u letselschade. Een letselschade advocaat of jurist kan deze schade verhalen. 

Kosteloze hulp van een letselschade advocaat?

Een letselschade advocaat hoeft dus niet duur te zijn. Letselschade advocaten kunnen vaak gratis werken voor het slachtoffer van de letselschade. De kosten kunnen ze dan namelijk verhalen op de aansprakelijke partij of op de verzekering van die partij. 

Wanneer een letselschade advocaat inhuren?

Een letselschade advocaat of jurist wordt vaak ingehuurd door mensen in de volgende situaties:

  • Verkeersletsel

Door toedoen van andere verkeersdeelnemers worden jaarlijks vele verkeersgebruikers slachtoffer van een ongeluk. Het (wan)gedrag van automobilisten, (brom)fietsers of zelfs voetgangers kan daardoor grote gevolgen hebben voor slachtoffers. Meestal kunt u, als slachtoffer van een verkeersongeval, letsel verhalen op de veroorzaker. Dat kan alleen als het zeker is dat de andere partij verantwoordelijk is voor het ongeluk en daardoor uw letsel.

  • Arbeidsletsel

Als u als werknemer iets overkomt op het werk is dat een bedrijfsongeval. Denk bijvoorbeeld aan een val van een stelling, een hand die vast komt te zitten in een gevaarlijke machine of een ongeluk tijdens een bedrijfsuitje. Voor letsel dat voortkomt uit deze ongelukken, maar ook letsel wat u oploopt als u voor uw werk bij een klant bent, kunt u uw werkgever aansprakelijk stellen.

Omdat een werkgever een zorgplicht tegenover zijn werknemers heeft, moet hij zorgen dat het werk veilig is om uit te voeren. Hij moet dan ook kunnen bewijzen dat hij al het mogelijke heeft gedaan om de kans op ongelukken zo klein mogelijk te houden. Als de werkgever dat niet kan, en er geen sprake is van roekeloosheid of opzet van de werknemer, is de werkgever verantwoordelijk voor de schade die voortkomt uit het ongeluk.

  • Dierenletsel / Hondenbeten

De eigenaar van een dier is normaal gesproken verantwoordelijk voor alle schade die het dier veroorzaakt, zoals een trap van een paard of een beet van een hond. Als u schade hebt geleden door andermans dier, moet de eigenaar uw schade dus vergoeden. De meeste dierenbezitters zijn daarvoor verzekerd.

  • Letsel door infrastructuur

Wegbeheerders zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van een weg en bijbehorende infrastructuur zoals drempels en bussluizen. Daarom is de wegbeheerder ook aansprakelijk voor letsel dat voortkomt uit gebreken aan de weg, zoals een losliggende putdeksel of een gat in de stoep. Alleen als de wegbeheerder kan bewijzen dat hij de schade niet kon voorkomen, is hij niet aansprakelijk. Dat is bijvoorbeeld zo als het gebrek pas nieuw is en de beheerder dus geen tijd heeft gehad om het op te lossen, of als het ongeluk is ontstaan door wangedrag van de weggebruiker.

  • Medisch letsel

Bij het uitvoeren van een medische behandeling kunnen fouten gemaakt worden die door lichamelijke, emotionele en financiële uitwerking ingrijpend zijn voor het slachtoffer. Een fout kan bijvoorbeeld gemaakt worden als gevolg van onjuiste informatie, het verkeerd uitvoeren van een behandeling of een verkeerde diagnose. Het is belangrijk om verschil te maken tussen een fout en complicatie. Bij een complicatie gaat het om een te verwachten risico wat een onderdeel is van een bepaalde aandoening of behandeling. Bij een medische fout gaat het om een aanwijsbare tekortkoming van de behandelaar.

Als er een medische fout vermoed wordt, zal een medisch adviseur uw dossier onderzoeken om te kijken of er aanknopingspunten voor een letselschadezaak zijn. Als dat het geval is zal de zorgverlener (het ziekenhuis of de verantwoordelijke arts) aansprakelijk worden gesteld. Alle zorgverleners in Nederland zijn hiervoor verzekerd. Als eenmaal is vastgesteld dat de zorgverlener aansprakelijk is door een medische fout, zal worden bekeken hoe groot uw schade is.

  • Letsel door geweld / mishandeling

Slachtoffers van een geweldsmisdrijf, zoals mishandeling, diefstal met geweld of een seksueel misdrijf, hebben een aantal mogelijkheden om hun letselschade vergoed te krijgen. Het meest voor de hand ligt het indienen van een schadeclaim in de strafprocedure tegen de dader. Als de dader wordt veroordeeld kan de rechter een schadevergoeding aan u toekennen. Ook kunt u een civiele procedure beginnen waarin u de rechter vraagt om de dader te veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding. De veroordeling in de strafzaak kan dan dienstdoen als bewijs. Naast uw schade direct te verhalen op de dader kunt u in aanmerking komen voor een eenmalige vergoeding uit het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Dit fonds verstrekt een financiële tegemoetkoming aan slachtoffers met ernstig (fysiek of psychisch) letsel. Ook nabestaanden van slachtoffers uit dood-door-schuldzaken kunnen een vergoeding uit het fonds krijgen.

  • Nabestaanden

Als iemand om het leven komt door toedoen van een ander, kunnen nabestaanden schade die daar uit voortkomt verhalen op de veroorzaker. Affectieschade (het verdriet dat voortkomt uit een overlijdensgeval) komt in Nederland niet voor vergoeding in aanmerking. Shockschade komt dat wel. Shockschade is psychische schade die ontstaat doordat iemand een overlijden heeft meegemaakt of moet omgaan met de directe gevolgen ervan. Om een schadevergoeding toe te kennen bij shockschade moet er sprake zijn van een diagnose in een psychiatrisch erkend ziektebeeld.

  • Letsel bij sport & spel

Tijdens sport of spel is er een groot risico op ongelukken. Meestal zorgen ongelukken niet voor ernstige schade, maar soms lopen slachtoffers ingrijpend letsel op. De speler die het letsel heeft veroorzaakt is daar meestal niet direct aansprakelijk voor. Dat komt omdat deelnemers aan een sport of spel vaak bepaald risicovol gedrag van elkaar kunnen verwachten om het spel goed te spelen. Maar als het gedrag van een andere speler buiten de normale verwachtingen valt, en daardoor letsel oploopt, is hij misschien aansprakelijk te stellen voor uw letsel.

  • Letsel door gebrekkig product

U kunt letsel oplopen door de meest alledaagse producten, zoals een ontploffende fles frisdrank, lekkende borstprothese, of een vallende dakpan. Per situatie moet goed uitgezocht worden of de producent of de eigenaar van het product verantwoordelijk is. In beide gevallen moet het product een aantoonbaar gebrek hebben. Dat is zo als het product niet de veiligheid biedt die men daarvan zou mogen verwachten, of als bekend is dat het voor gevaarlijke situaties kan zorgen.